O projektu

Koristi sistema

V praksi gradnja GSM-R sistema prinaša gradnjo baznih postaj s tipičnimi »hišicami« in postavitev antenskih stolpov. Stolpi so visoki od 5 do 35 metrov in so nameščeni vzdolž železniškega omrežja. Nameščeni so tako, da zagotavljajo ustrezno pokritost s signalom po celotni dolžini vseh železniških prog, saj lahko le tako sistem deluje nemoteno. Podobno kot običajno omrežje je tudi omrežje GSM-R sestavljeno iz baznih postaj, ročne terminalske opreme ter terminalske opreme, vgrajene v vlake. V nasprotju z večino drugih brezžičnih sistemov je pri sistemu GSM-R signal usmerjen vzdolž proge in pokriva kar se da ozko območje.

Ključni učinki uvedbe sistema GSM-R

  • Večja infrastrukturna zmogljivost in varnost železniškega omrežja
  • Poenotenje obstoječega sistema radijske komunikacije
  • Interoperabilnost in vzpostavljanje pogojev za nadgradnjo železniškega omrežja s sistemom ERTMS/ETCS (obstoječi analogni sistemi so zastareli in brez možnosti nadgradenj)
  • Manj motenj in zamud vlakov
  • Prihranki pri signalni opremi
  • Učinkovitejše domače in mednarodne transportne povezave in prosti pretok blaga ter ljudi v Evropi

Vzpostavitev sistema GSM-R bo izvedena na celotnem slovenskem železniškem omrežju. 246 baznih postaj in 110 repetitorjev bo z radijskim signalom pokrilo 1200 kilometrov dolgo omrežje, ki ga sestavljajo glavne in regionalne proge. Te proge potekajo skozi 97 slovenskih občin.

Več o sistemu GSM-R si lahko preberete v brošuri Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R (.pdf)