O projektu

Financiranje

Vrednost celotne operacije, ki je bila razdeljena na dve fazi (priprava strokovnih podlag - dokumentacije, v letih 2009 –2013 in izvedba v letih 2013–2017), znaša 183.209.285,13 EUR z DDV.

Od tega je bila prva faza realizirana za 4.469.468,71 EUR z DDV, pri čemer je EU v okviru TEN-T programa 2007–2013 sofinancirala 1.116.556,51 EUR.

Sama izvedba (druga faza) je bila realizirana v višini 178.739.816,42 EUR z DDV, pri čemer je EU v okviru Kohezijskega sklada 2007–2013 sofinancirala 89.040.059,23 EUR.

Digitalni radijski sistem (GSM-R) - Financiranje projekta