O projektu

Kratica GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) pomeni »globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice«.

Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju je za evropske in slovenske prometne koridorje izjemnega strateškega pomena. Nadgradnja obstoječega analognega sistema bo namreč bistveno povečala infrastrukturno zmogljivost in varnost železniškega omrežja ter nas postavila ob bok mnogim drugim evropskim državam, v katerih je sistem GSM-R že v uporabi: Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji, Danski, Belgiji, Veliki Britaniji, Švici, Švedski, Norveški, Finski, Češki, Poljski, Španiji in Nizozemski (sistem trenutno gradijo še na Madžarskem in na Portugalskem). Hkrati z uvedbo digitalnega radijskega sistema na slovenskem  železniškem omrežju tudi vpeljujemo direktivo Evropske unije s področja interoperabilnosti govornega sistema za komunikacijo med vlaki, katere namen je vzpostaviti enoten sistem, ki ga bodo uporabljali vsi železniški operaterji v Evropi.

Kaj je sistem GSM-R?

Brezžični sistemi so s hitrim tehnološkim razvojem postali stalnica v življenju ljudi. Gre za elektronska komunikacijska omrežja, ki informacije po prostoru prenašajo v obliki elektromagnetnega sevanja. Najpogostejši in ljudem najbolj poznani brezžični sistem je vsekakor omrežje mobilne telefonije GSM, omrežje GSM-R oz. globalni sistem železniške mobilne komunikacije pa je bil razvit na osnovi javnega GSM sistema ter je prilagojen posebej za železniške potrebe. Postal je splošno veljavni standard, od leta 1997 pa njegovo uvedbo narekujejo tudi evropske direktive.

Sistem GSM-R je torej brezžični radijski komunikacijski sistem, ki preko baznih postaj in repetitorjev, postavljenih vzdolž železniških prog, zagotavlja kakovostno, neprekinjeno in zanesljivo komunikacijo med vozilom na progi in osebjem, ki upravlja promet, kot tudi vso ostalo komunikacijo med osebjem, ki neposredno ali posredno sodeluje pri izvajanju železniškega prometa. Kot tak je del enega od osnovnih podsistemov, ki sestavljajo železniško infrastrukturo, in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija.

Več o sistemu GSM-R si lahko preberete v brošuri Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R (.pdf), v brošuri Elektromagnetna sevanja - najpogostejša vprašanja in odgovori (.pdf) pa najdete več informacij o elektromagnetnih sevanjih in baznih postajah.