Aktualno

Uspešno zaključevanje usklajevanj z občinami

22.02.2016

Uvedba sistema GSM-R se izvaja v 96 občinah, skozi katere potekajo glavne in regionalne  železniške proge, vzdolž katerih se namešča bazne postaje. Od skupaj 246 baznih postaj je bilo potrebno z občinami in civilnimi iniciativami posebej uskladiti ca. 60 lokacij.

Usklajevanje lokacij je potekalo tako, da se je Direkcija RS za infrastrukturo na pobude lokalnih skupnosti odzvala in strokovno preverila predlagane rešitve. Če so bile zahtevane prestavitve baznih postaj strokovno sprejemljive in niso terjale dodatnih stroškov, so se optimizacije oz. prestavitve izvedle v okviru GSM-R projekta. V kolikor pa je do pobud za prestavitev baznih postaj prišlo v času, ko so bile postaje na prvotni predvideni lokaciji že delno izvedene (npr. temelji, stolpi, itd.), so poleg strokovnega preverjanja predlagane pobude, analizirali tudi dodatne stroške. Če so bile tovrstne pobude strokovno oziroma tehnično sprejemljive, vendar neutemeljene, so dodatne stroške krile občine. Z občinami so bili sklenjeni sporazumi o kritju stroškov, ki so nastali zaradi prestavitev delno ali v celoti izvedenih postaj s prvotno predvidenih na nove lokacije.

Rezultat številnih usklajevanj predstavnikov lokalne skupnosti, investitorja in drugih sodelujočih so kompromisne rešitve, na podlagi katerih je bilo mogoče nadaljevati z izvedbo projekta oziroma zaključevanjem del.