Aktualno

Sistem GSM-R predan v upravljanje in vzdrževanje

19.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo je z vgradnjo ter predajo GSM-R sistema v upravljanje in vzdrževanje uspešno zaključila enega največjih in tehnološko najbolj zahtevnih projektov na slovenskem železniškem omrežju.

Potem ko sta neodvisna verifikacijska organa RINA Services S.p.A. in SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje sistemu GSM-R novembra izdala EC certifikat o verifikaciji skladnosti vseh komponent z mednarodnimi EIRENE specifikacijami za železniške komunikacijske sisteme, je Direkcija RS za infrastrukturo zanj pridobila tudi obratovalno dovoljenje.

S pridobitvijo verifikacijskega certifikata in obratovalnega dovoljenja, ki ga je izdala Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, so bili izpolnjeni vsi pogoji za končni prevzem izvedenih del na projektu med naročnikom – Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in izvajalcem ter predajo sistema GSM-R v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu javne železniške infrastrukture – družbi SŽ Infrastruktura d.o.o.

S tem je bila vzpostavitev GSM-R sistema - tako finančno kot po obsegu enega večjih projektov na slovenskem železniškem omrežju v zadnjih desetletjih – uspešno zaključena.

V okviru projekta so bile na 1200 kilometrov dolgem omrežju, ki ga sestavljajo glavne in regionalne proge, izdelane nove kabelske trase, položen optični kabel ter postavljeni antenski stolpi in pripadajoča oprema na 356 lokacijah. Urejeni so bili tudi tehnični prostori na železniških postajah ter v prometnih uradih. Na operativnih delovnih mestih je bil nameščen nov dispečerski sistem, na treh centralnih lokacijah - v Ljubljani, Mariboru in Postojni - pa medsebojno redundanten jedrni sistem za GSM-R in dispečerski sistem.

Radijsko komunikacijsko omrežje na slovenskem železniškem omrežju bo odslej izpolnjevalo zahteve za interoperabilnost, ki jih postavlja nov standard na področju upravljanja železniškega prometa v EU. To je sistem ERTMS, ki ga sestavljata sistema ETCS (evropski sistem vodenja vlakov) in sistem GSM-R. Doslej zgolj evropski standard vodenja vlakov je bil sprejet tudi na ostalih celinah, zato se bo v prihodnje preimenoval v GRTMS (G – globalni).

S sistemom GSM-R je vzpostavljena temeljna platforma za uvedbo sistema ETCS (nivoja 2), ki predstavlja bistven napredek na področju kapacitet oz. propustne zmogljivosti železniških prog. Prav tako bo sistem GSM-R v nadaljevanju uporabe lahko prispeval k optimizaciji delovnih procesov ter omogočil uvajanje novih funkcionalnosti na različnih področjih v železniškem sistemu.