Aktualno

Sevalne obremenitve v okolici bazne postaje GSM-R na območju Ljubljana-Vižmarje so pod predpisanimi mejnimi vrednostmi

15.10.2015

Z namenom skrbnega preverjanja sevalnih obremenitev za okolje, ki so posledica delovanja novih baznih postaj GSM-R, smo že med poskusnim delovanjem nove bazne postaje sistema GSM-R na območju Ljubljana-Vižmarje naročili izvedbo merjenja in izračunov sevalnih obremenitev. Študijo je pripravil Inštitut za neionizirna sevanja (INIS), iz rezultatov pa je razvidno, da so sevalne obremenitve na vseh merilnih mestih zaradi delovanja tako nove bazne postaje GSM-R kot tudi obstoječe bazne postaje RDZ pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za vire elektromagnetnih sevanj na I. območju. Sevalne obremenitve na vseh merilnih mestih zaradi delovanja bazne postaje GSM-R dosegajo največ do 0,37 odstotka mejnih vrednosti glede na I. območje varstva pred EMS.

Celotno poročilo o študiji si lahko ogledate na tej spletni povezavi (.pdf).

O INIS:

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je kot neodvisna in nevladna organizacija akreditiran za meritve neionizirnih sevanj v območju od 0–40 GHz. V okviru INIS deluje skupina, ki je usposobljena za najzahtevnejše razvojno-raziskovalne naloge s področja tehniškega, administrativnega, pravnega in zdravstvenega nadzora nad neionizirnimi sevanji. INIS je mednarodno priznana institucija na področju varstva okolja in varovanja zdravja pred neionizirnimi elektromagnetnimi sevanji, saj s strokovnim kadrom, bogatimi mednarodnimi povezavami in sodobno laboratorijsko opremo vrhunsko usposobljena lahko odgovori na aktualna vprašanja glede problematike neionizirnih elektromagnetnih sevanj v bivalnem in delovnem okolju.

Spletno mesto inštituta: http://www.inis.si/