Aktualno

Prvi klic v projektu uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju uspešno izveden

06.05.2015

Meseca aprila letos so bili izvedeni prvi klic iz mobilnega terminala na mobilni terminal znotraj nastajajočega omrežja GSM-R, klic med dispečerskima terminaloma in klic med mobilnim terminalom in dispečerskim terminalom.

Prav zadnji simbolizira tehnično delovanje sistema, ki bo poslej zagotavljal z ostalimi evropskimi železniškimi omrežji združljivo digitalno radijsko komunikacijo, posredno pa prinesel tudi večjo varnost železniškega prometa za uporabnike.

Do danes nam je torej že  uspelo vzpostaviti jedrni del omrežja, ki skrbi za vzpostavljanje klicev v omrežju GSM-R, v drugi polovici letošnjega leta pa se bodo sočasno s tehničnimi testiranji in optimizacijo omrežja nadaljevala infrastrukturna gradbena in zaključna dela, polaganja optičnih in napajalnih kablov, stolpov za antenske sisteme ter priprava prostorov na še nedokončanih trasah. Novi sistem GSM-R bo do končne predaje deloval vzporedno s trenutnimi rešitvami.

Projekt, ki ga sofinancirata Kohezijski sklad Evropske unije in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, sicer časovno in izvedbeno poteka v okviru zastavljenih ciljev.