Aktualno

Izvedene meritve vira visokofrekvenčnega elektromagnetnega polja

20.2.2017

V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja (Ur.l. RS 70/96) so bile v okolici baznih postaj opravljene meritve veličin elektromagnetnega polja. Rezultati meritev so pokazali, da obremenitev okolja z visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem izven zaščitene okolice delujočih baznih postaj ne presega mejnih vrednosti in je kot taka sprejemljiva za okolje. Poročila o meritvah vira visokofrekvenčnega elektromagnetnega polja so na voljo tukaj.