Aktualno

Do danes zgrajene že okrog 70 odstotkov potrebne infrastrukture

22.07.2015

Gradnja digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju, ki bo s signalom pokril kar 1.200 km slovenskega železniškega omrežja, v teh mesecih poteka zelo intenzivno. Do danes je tako zgrajene že okrog 70 odstotkov potrebne infrastrukture, kar v praksi predstavlja:

  • 850 km kabelskih tras - to so optične in energetske povezave,
  • 210 baznih postaj in
  • 115 lokacij telekomunikacijskih prostorov,
  • povezani sta tudi obe centrali.

Ker sistem vzpostavljamo na območju celotne Slovenije, dela potekajo na več lokacijah hkrati. Trenutno je tako po Sloveniji odprtih okrog 60 gradbišč.

V mesecu aprilu je bil znotraj omrežja GSM-R izveden tudi prvi klic, s čimer so se pričela in uspešno zaključila prva testiranja zahtevanih funkcionalnosti omrežja.

Po pridobitvi obratovalnega dovoljenja bo sistem prešel v normalno uporabo v smislu polne funkcionalnosti, s čimer bodo izpolnjeni pogoji za odstranitev starega analognega omrežja.