Aktualno

Dela na trasi večinoma zaključena, v kratkem pričetek nameščanja repetitorjev

14.03.2016

Izvedba GSM-R projekta se preveša v zaključno fazo. Gradbena dela na kabelski kanalizaciji so skoraj v celoti zaključena, zgrajenih je 226 baznih postaj.

Trenutno se izvajajo tehnični pregledi izvedenih del, meritve in testiranja opreme. Od 60 lokacij baznih postaj, ki so se dodatno usklajevale, je 58 v celoti usklajenih, dve sta še v fazi usklajevanja.

Predvidoma v mesecu aprilu bodo izvajalci pričeli z nameščanjem repetitorjev, ki bodo z radijskim signalom pokrili tudi predore. Teh je na celotnem železniškem omrežju 84, njihova skupna dolžina znaša dobrih 35 kilometrov. Dela bodo zaključena predvidoma septembra 2016.